Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kết quả triển khai vận động ủng hộ chương trình "Sóng và máy tính cho em" năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 187-kq-trien-khai-van-dong-ctr-song-va-may-tinh-cho-em_05102021.pdf
187/PGD&ĐTCông văn 01-10-2021
2 CV rà soát, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng chương trình “Máy tính cho em” năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 176-cv-huong-ung-chuong-trinh-may-tinh-cho-em_signed_06092021.pdf
176/PGD&ĐTCông văn 06-09-2021
3 Công văn đề nghị xét duyệt hỗ trợ CBGV-NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do dịch bênh Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3016-sgd-vp26082021_15h34p07_signed_27082021.pdf
167/PGD&ĐTCông văn 27-08-2021
4 Công văn V/v tổ chức Lễ khai giảng và triển khai một số nhiệm vụ đầu năm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 166-cv-to-chuc-le-khai-giang-va-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-dau-nh21-22_signed_27082021.pdf
166/PGD&ĐTCông văn 27-08-2021
5 CV triển khai công tác dạy-học trong thời gian HS tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 142-cv-trien-khai-cong-tac-day-hoc-trong-tg-hs-tam-dung-den-truong_05052021.pdf
142/PGD&ĐTCông văn 05-05-2021
6 Công văn triển khai cuộc vận động ủng hộ GD vùng khó khăn năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 52-cv-ho-tro-gd-mien-nui-vung-sau-vung-xa_01042021.pdf
52/PGD&ĐTCông văn 26-04-2021
7 Công văn hướng dẫn thành lập ( bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường mầm non) theo Điều lệ mới
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 57-cv-hd-thanh-lap-kien-toan-hd-truong-cap-mn_signed_01042021.pdf
57/PGD&ĐTCông văn 30-03-2021
8 CV hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 3/2021 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 42-cv-hd-cong-tac-thang-3-2021-cap-mn_17032021.pdf
42/PGD&ĐTCông văn 26-02-2021
9 Điều chỉnh lịch tổ chức ngày hội CNTT cấp Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 40-cv-dieu-chinh-lich-to-chuc-ngay-hoi-cntt-cap-quan_signed_24022021.pdf
40/PGD&ĐTCông văn 23-02-2021
10 Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 39-cv-trien-khai-xet-tang-knc-vi-su-nghiep-gd_signed_24022021.pdf
39/PGD&ĐTCông văn 18-01-2021
11 Công văn về việc đề nghị trợ cấp GV-NV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-vv-cham-lo-doi-song-cbgvnv-nhan-dip-tet-tan-suu-2021_04012021.doc
230 /CĐGD Công văn 25-12-2020
12 Hướng dẫn công tác tháng 12/2020 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 213-cv-hd-cong-tac-thang-12-2020-cap-mn_15122020.pdf
213/PGD&ĐTCông văn 27-11-2020
13 Báo cáo thực hiện xây dựng “Hành động vì nhà trường xanh – sạch – đẹp – văn minh” năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: CV%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20b%C3%A1o%20c%C3%A1o%20k%E1%BA%BFt%20qu%E1%BA%A3%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20Ch%E1%BB%A7%20%C4%91%E1%BB%81%20Qu%E1%BA%ADn%20n%C4%83m%202019.doc
 Công văn 05-12-2019
14 HD tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời " năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 184_hd_to_chuc_tuan_le_hoc_tap_suot_doi_210201910.pdf
184/PGDĐT-GDTXCông văn 27-09-2019
15 Công văn điều chỉnh thời gian nộp bài dự thi " Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC..."
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_dieu_chinh_thoi_gian_nop_bai_tim_kien_sang_kien_giai_phap_21020199.doc
164/PGD&ĐTCông văn 17-09-2019
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích