Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 56 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch xây dựng tin bài tháng 10/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021_28102021(1).pdf
 Hồ sơ THĐT 11-10-2021
2 Kế hoạch xây dựng tin bài học kì I năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-xd-tin-bai-hki-nam-21-22_28102021.pdf
File thứ 2: kh-xd-tin-bai-hki-nam-21-22_28102021(1).pdf
 Hồ sơ THĐT 11-09-2021
3 Kế hoạch xây dựng tin bài học kì II năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-xd-tin-bai-hkii_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 11-09-2021
4 Kế hoạch xây dựng tin bài tháng 9/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021_28102021(2).pdf
 Hồ sơ THĐT 11-09-2021
5 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành Website
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-bcd-dieu-hanh-website_28102021(1).pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
6 Kế hoạch thực hiện triển khai mô hình
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-thuc-hien-trien-khai-mo-hinh-thdt_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
7 Quyết định thành lập BCĐ mô hình và phân công nhiệm vụ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-bcd-mo-hinh-thdt-va-phan-cong-nhiem-vu_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
8 Quyết định thành lập tổ công tác tiếp nhận thiết bị
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-to-cong-tac-tiep-nhan-thiet-bi_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
9 Quyết định ban hành nội quy phòng học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-ban-hanh-noi-quy-phong-hoc_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
10 Quyết định thành lập ban chỉ đạo điều hành Website
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-bcd-dieu-hanh-website_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
11 Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị CNTT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-bao-tri-bao-duong_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 28-10-2020
12 Nội quy phòng học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: noi-quy-phong-hoc_28102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 20-10-2020
13 quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý và điều hành mô hình trường học điện tử trường Mầm Non Đô Thị Sài Đồng năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-quan-ly-va-dieu-hanh-mo-hinh-truong-ho_25102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 20-10-2020
14 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học điện tử năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-mo-hinh-truong-hoc-dien-tu-nam-hoc-2020-2021_25102021.pdf
 Hồ sơ THĐT 10-10-2020
15 Báo cáo tháng 8-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-thang-8nop_27082020.pdf
 Hồ sơ THĐT 20-08-2020
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích