Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định khen thưởng ngày hội CNTT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 17-qd-khen-thuong-cntt_01042021(1).pdf
17/QĐ-PGD7&ĐTQuyết định 13-03-2021
2 Quyết định khen thưởng ngày hội CNTT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 17-qd-khen-thuong-cntt_17032021.pdf
17/QĐ-PGD&ĐTQuyết định 13-03-2021
3 Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 18-qd-cong-nhan-gvg-cap-quan-nh19-20_signed_31072020.pdf
18/QĐ-PGD&ĐTQuyết định 25-05-2020
4 Quyết định về việc khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm nhiệm vụ tháng 9 năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th%C3%A1ng%209.pdf
 Quyết định 10-10-2019
5 Quyết định về việc khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th%C3%A1ng%2010.pdf
 Quyết định 10-09-2019
6 Quyết định thành lập Ban giám khảo châm thi GVG-NVNDG cấp Quận năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 193_qd_bgk_cham_thi_gvg-nv_nuoi_duong_gioi_2112201816.pdf
192/QĐ-PGD-ĐTQuyết định 19-12-2018
7 QĐ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/QU
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 173_qd_kiem_tra_ctr03_210201811.pdf
173/QĐ-PGD&ĐTQuyết định 02-10-2018
8 QĐ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/QU
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 173_qd_kiem_tra_ctr03_210201811.pdf
173/QĐ-PGD&ĐTQuyết định 02-10-2018
9 Quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 tại các trường mầm non trên địa bàn quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_kiem_tra_thuc_hien_nvnh_cap_mn_164201810.doc
28 /QĐ- PGD&ĐTQuyết định 06-04-2018
10 Quyết định V/v công nhận các tập thể, cá nhân đạt giải tại ngày hội CNTT ngành GD%ĐT Quận Long Biên lần thứ IV năm học 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 14_qd_cong_nhan_ket_qua_ngay_hoi_cntt_1_164201810.pdf
14/QĐ-PGD&ĐTQuyết định 03-03-2018
11 Công văn triển khai phòng ngừa, ứng phó cơn bão số 7
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: QĐ phương án ứng phó thiên tai.doc
File thứ 2: QĐ thành lập BCĐ ứng phó thiên tai.doc
File thứ 3: CV trien khai phong ngua, ung pho con bao so 7.doc
 Quyết định 18-10-2016
12 Quyết định về việc thành lập các tổ kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2017-2018 và hoạt động hè năm 2018 các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 126_qd_thanh_lap_to_kt_tuyen_sinh_va_hoat_dong_he_11720188.pdf
File thứ 2: hd_tu_kiem_tra_tuyen_sinh_11720188.doc
File thứ 3: bien_ban_tu_kiem_tra_ts_11720188.doc
126/QD-PGD-ĐTQuyết định 06-07-2008

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích