Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 46 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá trường đạt mô hình trường học điện tử các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01639132866qd-8265-2021-signed_16122021.pdf
8265/QĐ-UBNDQuyết định 09-12-2021
2 Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CB-CC-VC-Người lao động quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo-1signed_28102021.pdf
Số 264-QĐ/QUQuyết định 01-10-2021
3 QĐ bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của CBCCVC,NLĐ quận Long Biên và Kế hoạch 05-KH/BCN về việc triển khai thực hiện
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo-1signed_05102021.pdf
264/QĐ-QUQuyết định 24-09-2021
4 QĐ số 4760/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4760-giao-bien-che-dieu-chinh_22082021.pdf
4760/QĐ-UBNDQuyết định 19-08-2021
5 QĐ V/v ban hành bộ chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các trường học công lập trực thuộc UBND quận Long Biên năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 181-ubnd-quan-qd662_signed-ban-hanh-bo-chi-so-danh-gia-su-hai-long-dv-truong-hoc_17032021.pdf
662/QĐ-UBNDQuyết định 24-02-2021
6 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên đại bàn quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 7166qd-vv-ban-hanh-quy-dinh-ve-cong-tac-tdkt_15122020.pdf
7166/QĐ-UBNDQuyết định 08-12-2020
7 Quyết định khen thưởng GVG-HSG năm học 2019-2020 của UBNd quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 6422-qd-khen-tap-the-gv-nv-hs-tieu-bieu-nganh-gd-quan-nam-hoc-2019-2020_15122020.pdf
6422/QĐ-UBNDQuyết định 12-11-2020
8 Quyết định về công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" ngành giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5696-qd-khen-ttldtt_17112020.pdf
5696/QĐ-UBNDQuyết định 15-10-2020
9 Quyết định về việc khen thường cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 7 năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th%C3%A1ng%207.pdf
 Quyết định 11-12-2019
10 QĐ thành lập các tổ kiểm tra việc thực hiện phong trào "Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh" tại các trường MN, TH, THCS quận Long Biên năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 177%20qd%20thanh%20lap%20to%20KTra%20thuc%20hien%20phong%20trao%20Hanh%20dong%20vi%20nha%20truong%20X-S-%C4%90-VM.pdf
 Quyết định 09-12-2019
11 Quyết định về việc khen thưởng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trò thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 11 năm 2019"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1875%20th%C3%A1ng%2010.pdf
 Quyết định 04-11-2019
12 QĐ điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá trường đạt mô hình trường học điện tử
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd2923-dieu-chinh-bo-tieu-chi-danh-gia-mj-thdt-1.pdf
2923/QĐ-UBNDQuyết định 08-10-2019
13 Quyết định về việc khen thưởng gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong cuộc thi " Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trò thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 9 năm 2019"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1656%20th%C3%A1ng%209.pdf
 Quyết định 02-10-2019
14 Quyết định về việc khen thưởng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm nhiệm vụ tháng 8 năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: th%C3%A1ng%208.pdf
 Quyết định 10-09-2019
15 QĐ thành lập các cụm thi đua thuộc quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd1730_thanh_lap_cum_thi_dua_quan_lb_129201915.pdf
1730/QĐ-UBNDQuyết định 04-09-2019
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích