Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 46 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai danh sách CB-GV- được nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giao-vien-huong-phu-cap-t10_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 15-10-2021
2 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III/ 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-du-toan_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 11-10-2021
3 Công khai thông báo niêm yết công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: niem-yet-cong-khai_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 11-10-2021
4 Công khai quyết định thực hiện dự toán quý III/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du-toan-thu-chi_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 11-10-2021
5 Công khai bảng lương tháng 9
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-luong-thang-9_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 15-09-2021
6 Kế hoạch xây dựng tin bài năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-xd-tin-bai-nam-hoc-21-22_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 11-09-2021
7 Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: du-toan-thu-chi-ngan-sach-nha-nuoc_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 03-09-2021
8 Công khhai niêm yết thực hiện dự toán bổ sung hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc Quận đợt 2 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-bao-niem-yet-cong-khai-thuc-hien-du-toan-bo-sung_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 03-09-2021
9 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021 -2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-doi-ngu_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 03-09-2021
10 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: co-so-vat-chat_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 03-09-2021
11 Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-chat-luong-giao-duc-mam-non-thuc-te-nam-hoc-2021-2022_28102021(1).pdf
 Thông tin ba công khai 03-09-2021
12 Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học 2021 – 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cam-ket-chat-luong-giao-duc-cua-co-so-giao-duc-mam-non-nam-hoc-2021-2022_28102021(1).pdf
 Thông tin ba công khai 03-09-2021
13 Công khai danh sáchh đề nghị nâng lương thường xuyên tháng 10 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: de-nghi-nang-luong-thuong-xuyen_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-09-2021
14 Công khai bảng lương tháng 8
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-luong-thang-8_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 15-08-2021
15 Công khai dự toán bổ sung hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận đợt 2 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-cong-khai-du-toan-bo-sung_28102021.pdf
 Thông tin ba công khai 03-08-2021
1234

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích