Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 42 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị Quyết 13/2019/NQ-HĐND quy định mức trần học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn thủ đô năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vanbangoc_13-2019-nq-hdndsigned-1_10052021.pdf
 Văn Bản 10-09-2020
2 Thông tư 90/2018 về sửa đổi bổ sung Thông tư 61/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-90-2018-tt-btc_10052021.pdf
 Văn Bản 10-09-2020
3 Thông tư 36/2017 ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-36_10052021.pdf
 Văn Bản 10-09-2020
4 Nghị quyết 16/2015/NQQ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nghin-quyet-16_10052021.pdf
 Văn Bản 10-09-2020
5 Luật phòng chống tác hại của rượu bia
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia.doc
44/2019/QH14Văn Bản 04-10-2019
6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-sua-doi-luat-kinh-doanh-bao-hiem-luat-so-huu-tri-tue-2019.doc
42/2019/QH14Văn Bản 04-10-2019
7 Luật giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-giao-duc-2019.pdf
43/2019/QH14Văn Bản 04-10-2019
8 Luật đầu tư công
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-dau-tu-cong.doc
39/2019/QH14Văn Bản 04-10-2019
9 Luật sở hữu trí tuệ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-so-huu-tri-tue.doc
36/2009/QH12Văn Bản 04-10-2019
10 Luật thi hành án hình sự
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-thi-hanh-an-hinh-su.doc
41/2019/QH14Văn Bản 04-10-2019
11 Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 86_kh_cong_tac_kiem_dinh_clgd_81201810.pdf
 Văn Bản 08-01-2018
12 Kế hoạch tổ chức ngày hội CNTT ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội lần thứ IV
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_4513_to_chuc_ngay_hoi_cntt_2018_1_81201810.pdf
 Văn Bản 08-01-2018
13 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 83_kh_truyen_thong_ve_gddt_nam_hoc_2017-2018_2_81201810.pdf
 Văn Bản 08-01-2018
14 Công văn hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 4476-cv_hd_hki_1_81201810.PDF
 Văn Bản 08-01-2018
15 Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, và hội nghị người lao động năm 2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd_08_to_chuc_hoi_nghi_can_bo_81201810.pdf
 Văn Bản 08-01-2018
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích