Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Hiệu trưởng

Trần Thị Phương Dung - Bí thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng
Trần Thị Phương Dung - Bí thư Chi Bộ, Hiệu Trưởng

Ngày sinh: 3/3/1978

Điện thoại riêng: 0243.6755219

Email liên lạc: Phuongdung0378@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Thảo
Trần Thị Thanh Thảo

Ngày sinh: 16/2/1993

Điện thoại riêng: 0243.6755219

Lương Thị Hảo
Lương Thị Hảo

Ngày sinh: 21/8/1984

Điện thoại riêng: 0243.6755219

Email liên lạc: haosongda@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích