Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất
Thứ ba, 21/12/2021, 20:0
Lượt đọc: 40

Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà

Sở Y tế Hà Nội ban hành Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.

Sở Y tế Hà Nội ban hành Tài liệu hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.
 























































 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152