Hãy dành cho trẻ những điều tốt đẹp nhất

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 HD triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_18102021.pdf
05/HD-PGDĐTHướng dẫn 12-10-2021
2 HD trọng tâm công tác tháng 10/2021 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 184-cv-hd-cong-tac-thang-10-2021-cap-mn_05102021.pdf
184/PGD&ĐTHướng dẫn 27-09-2021
3 HD thực hiện nhiệm vụ năm học và QCCM cấp MN năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 178-cv-hd-thuc-hien-qccm-cap-hoc-mn-nh21-22_12092021.pdf
File thứ 2: 177-cv-hd-thuc-hien-nvnh-2021-2022-cap-mn_12092021.pdf
178/PGD&ĐTHướng dẫn 06-09-2021
4 HD trọng tâm công tác tháng 4
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 55-cv-hd-cong-tac-thang-4-2021-cap-mn_01042021.pdf
55/PGD&ĐTHướng dẫn 31-03-2021
5 HD trọng tâm công tác tháng 01/2021 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 235-cv-hd-trong-tam-cong-tac-thang-01-2021-cap-mn_04012021.pdf
235/PGD&ĐTphòngHướng dẫn 29-12-2020
6 HD thi giáo viên giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp học MN quận Long Biên NH 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 06-hd-thi-gvg-nnnd-gioi-cap-mn-nh20-21_04012021.pdf
06/HD-PGD&ĐTphongHướng dẫn 23-12-2020
7 HD công tác tháng 7/2020 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 96-cv-hd-cong-tac-thang-7-2020-cap-mn_31072020.pdf
96/PGD&ĐTHướng dẫn 29-06-2020
8 HD trọng tâm công tác tháng 6/2020 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 82-cv-hd-cong-tac-thang-6-2020-cap-mn_signed_31072020.pdf
82/PGD&ĐTHướng dẫn 27-05-2020
9 Hướng dẫn công tác chuyên môn tháng 12 năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: HD%20cong%20tac%20thang%2012-2018%20cap%20MN%20(3).doc
File thứ 2: 216%20cv%20HD%20cong%20tac%20T12-2019%20cap%20MN.pdf
 Hướng dẫn 02-12-2019
10 Hướng dẫn trọng tâm công tác Tháng 10
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 187-cv-hd-trong-tam-cong-tac-thang-10-cap-mn.pdf
187/PGD&ĐTHướng dẫn 04-10-2019
11 HD kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 176_cv_hd_kiem_tra_noi_bo_truong_hoc_nh2019-2020_210201910.pdf
176/PGD&ĐTHướng dẫn 24-09-2019
12 HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và HD thực hiện QCCM cấp học MN NH19-20 cấp học MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 109_hd_nhiem_vu_nh2019-2020_cap_mn_21020199.pdf
109/pgd&đtHướng dẫn 11-09-2019
13 QĐ thành lập các cụm thi đua thuộc quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 103_hd_trong_tam_cong_tac_t9-2019_cap_mn_129201915.pdf
103/PGD&ĐTHướng dẫn 04-09-2019
14 HD trọng tâm công tác tháng 8/2019 cấp học MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 96_cv_hd_trong_tam_cong_tac_thang_8-2019_cap_mn_6820198.pdf
96/PGD&ĐTHướng dẫn 29-07-2019
15 HD công tác tháng 6,7/2019 cấp MN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 74_hd_trong_tam_cong_tac_t5-6_nam_2019_cap_mn_5620198.pdf
74/PGD&ĐTHướng dẫn 27-05-2019
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích